Kinshasa september 2023

In september zijn we met een groep Nederlanders uit de Congolese Diaspora naar Kinshasa gereisd om daar ontmoetingen te hebben met Congolezen uit Kinshasa en Lubumbashi. Met hen hebben we een gezamenlijk verbindend programma doorlopen en gesprekken gehad met de ambassade, een grote onderneming in Kinshasa en de Kamer van Koophandel van Congo.

Eerste reis van Wamiliki naar Afrika: Kinshasa
Ontmoetingen over gelijkheid en dekolonisatie: Het herwaarderen van persoonlijke verantwoordelijkheid door het delen van waarden.

Dag 1, INRB
De dag werd besteed aan het tot stand brengen en herstellen van broederlijke en warme verbindingen, vrij van alle vergelijkingen en jaloezieën.
Op de ouderwetse manier en door eerlijk en aangemoedigde dialoog. De enige superioriteit die we erkennen, is de aanwezigheid in vergelijking met de afwezigheid!
We stemden af en waren klaar om onze waarden te delen. Zonder oordeel.


Ons programma is gebaseerd op de doelstellingen van de Stichting Wamiliki, die “het stimuleren van persoonlijke verantwoordelijkheid ten dienste van de relatie met de ander, de naaste, bevorderen; in dit geval de relatie tussen Afrikanen en Europeanen.”

Gedurende drie dagen zijn jongeren, vaak ondernemers, uit verschillende delen van Congo (Lubumbashi en Kinshasa) en de kinderen van de Congolese diaspora in Nederland samengekomen. Ze hebben elkaar leren kennen en waarderen om hopelijk duurzame en effectieve relaties te smeden omdat ze gelijkwaardig zijn.
De Stichting Wamiliki (erfgenamen en/of eigenaars) hoopt van harte dat er een klein sprankje hoop zal worden geplant in het hart en de geest van deze jongeren, zodat ze hun lot in eigen handen nemen en misschien vooral hun lot heroveren. We geloven vast dat daar de sleutel ligt tot de opkomst van Afrika en Europa: laat de Afrikanen zelf hun lot in eigen hand nemen. Wamiliki!
“We hebben allemaal iets te bieden!”, is de boodschap die Wamiliki brengt!

Dag 2, INRB
Deze nieuwe dag werd gewijd aan het delen van waarden.
Iedereen heeft iets te bieden. Alleen moet je weten wat en het realiseren voordat je het aan anderen presenteert. Dus wat hebben we te bieden? Waar hebben we behoefte aan om te kunnen realiseren wat we te bieden hebben? Hoe doen we dit zonder afhankelijk te worden en zo ons meest dierbare te verliezen, onze trots?

Dag 3 en einde van de werkzaamheden
Dit keer was de ambassade van Nederland in Congo onze gastheer.
Met de bescheidenheid van integere mannen en vrouwen die Afrika en Congo tellen, overlopend van trots om altijd iets te kunnen bieden, verzekerd dat de voorouders ons dragen en steunen, gingen we in gesprek met een vertegenwoordiger van Europa om de eerste steen te leggen voor de dekolonisatie van onze relaties tussen Afrika en Europa.


.