Werkwijze

Wat wil Wamiliki Bereiken?

Belangrijk is dat we een bijdrage willen leveren aan het bevorderen van een gelijkwaardige plek aan tafel.

Wamiliki betekent de eigenaren of erfgenamen. Afrikanen moeten de eigen koers bepalen, ongehinderd door culturele en economische barrières, of de doelstellingen van organisaties en landen uit het Globale Noorden.

Afrikanen moeten de ruimte hebben om hun bijdrage te leveren aan de economie, wetenschap en cultuur op hun eigen voorwaarden en vanuit hun eigen visie. Ze moeten eigenaar kunnen zijn van hun eigen erfgoed. Hierbij wil ze Europa en Afrika sterker verbinden als gelijkwaardige partners, maar duidelijk daarin dat de Afrikanen hun eigen agenda bepalen.

Hoe wil Wamiliki dit bereiken?

Wamiliki wil bijdragen aan een gelijkwaardiger plek voor Afrikanen in het bepalen van hun eigen toekomst, het gebruik van hun eigen erfgoed en eigenaar zijn daarvan. Dit wil ze doen door het organiseren van bijeenkomsten en trainingen om inzicht te vergroten in de barrières die er zijn om eigenaar te zijn van de eigen ontwikkeling en om die barrières weg te helpen nemen.

Het gaat erom dat Afrikanen en Europeanen elkaar als gelijkwaardig leren zien, elkaars doelstellingen en werkwijzen leren waarderen en ruimte creëren voor een aanpak die recht doet aan het eigenaarschap en het erfgoed.

In eerste instantie wil Wamiliki een pilot gaan uitvoeren in Kinshasa in de Democratische Republiek Congo. Een land dat enorm potentieel heeft, maar ook heel weinig de eigen richting heeft kunnen bepalen en eigenlijk maar zeer beperkt eigenaar is van het eigen erfgoed. De pilot zal met name lokaal potentieel aanspreken, mensen die een grote ervaring hebben, formele en informele leiders die nieuwe manieren van denken en handelen kunnen oproepen. 

Het beleidsplan dat opgesteld is in september 2021 geeft een verdere uitwerking van deze doelstelling.

Samen met een groep stakeholders uit Congo en Europa zal een pilot worden uitgevoerd.

We zullen een aantal stakeholders selecteren en vragen om met ons samen de pilot op te zetten.

Belangrijk is daarbij dat we een of meer projecten willen selecteren waarbij de verwachting is dat door samen te werken met deze stakholders en met de diaspora de resultaten en de duurzaamheid van de projecten verbeterd worden.

Daarnaast zullen we met deze stakeholders de lokale prioriteiten in kaart brengen en projecten voorstellen op basis van deze prioriteiten. Heel duidelijk moet zijn dat er Afrikaans eigenaarschap is en dat de stakeholders de keuzes bepalen op basis van de lokale behoften. Om dit proces goed te sturen zullen er discussiebijeenkomsten zijn en trainingen.

Vervolgens zullen de resultaten gepubliceerd worden.

Donatie informatie

Handelsnaam: Stichting Wamiliki
RSIN: 862869523
KVK-nummer: 83425535

Doelstelling:
Wamiliki houdt zich bezig met Mensenrechten en Inclusiviteit.

Wamiliki ontving een startsteun van de Nationale PostcodeLoterij.

Stichting Wamiliki heeft een ANBI-status. De ANBI-status betekent dat uw giften van de belasting kunnen worden afgetrokken en dat wij geen belasting betalen over uw giften. 

Wil je meer weten over de ANBI, kijk dan op de website van De Belastingdienst.